تفاوت هاب روتر و سوئیچ

تفاوت سوئیچ شبکه، هاب و روتر

سه دستگاه اصلی که برای شبکه سازی به بکار میروند شامل هاب، سوئیچ و روتر است. هر سه دستگاه ماموریت یکسانی دارند. بهمین جهت گاهی ممکن است اسامی آن ها به جای یکدیگر به کار گرفته شوند. در ادامه این مطلب به معرفی و تفاوت هاب، سوئیچ و روتر شبکه می پردازیم.

هاب شبکه (Network hub):

هاب جهت اتصال رایانه ها در یک شبکه خصوصی طراحی گردیده، که هیچ ارتباطی با منابع غیر از رایانه های محلی (اینترنت) ندارد.
هنگامی که هاب یک بسته از داده را از یک دستگاه متصل دریافت می نماید، این بسته داده را به تمام دستگاه های متصل دیگر منتقل میکند. بدون در نظر گرفتن اینکه کدام دستگاه مقصد نهایی باشد. علاوه بر این در این نوع شبکه ،پهنای باند شبکه بین همه رایانه های متصل تقسیم می شود. درنتیجه ، هرچه تعداد رایانه های شبکه بیشتر باشد، پهنای باند کمتری برای هر دستگاه در دسترس قرار می گیرد. و سرعت اتصال کندتر میشود.

سوئیچ شبکه (Network switch)، انتخاب دقیق دستگاه گیرنده اطلاعات:

سوئیچ شبکه نیز کامپیوترها را همچون هاب به یکدیگر متصل می کند. تفاوت اصلی این دو دستگاه در نحوه انتقال داده است. هنگامی که یک سوئیچ بسته ای از داده ها را دریافت می کند، مشخصش می کند که بسته برای چه رایانه یا دستگاهی در نظر گرفته شده است و آن را فقط برای آن سیستم ارسال می کند.
با این روش پهنای باند کاهش پیدا نمی کند و بهره وری شبکه افزایش می یابد. به همین دلیل، استفاده از سوئیچ ها نسبت به هاب شبکه بین مشتریان ارجحیت دارد.

روتر شبکه (Network router)

نحوه عملکرد روتر شبکه با سوئیچ یا هاب کاملا متفاوت است. زیرا کار اصلی آن هدایت بسته های اطلاعات علاوه بر دستگاه های شبکه محلی، به شبکه های دیگر میباشد. استفاده از روتر در داخل خانه ها و محیط های کاری بسیار متداول میباشد، زیرا به شبکه داخلی امکان ارتباط با شبکه های دیگر از جمله اینترنت را میدهد.
توجه به نیاز کاربری، کلید خرید سوئیچ مناسب میباشد.
در پایان باید به این نکته اشاره نمود که جهت خرید سوئیچ شبکه می توان با توجه به عملکرد، امنیت، هزینه و کارایی سوئیچ از میان دو نوع سوئیچ مدیریتی و غیر مدیریتی یکی را برگزید.